Show More
Restauració a la Vall.

Paviment continu de calç i àrid de pedra calcària. S'ha obert un pas a l'antiga tina i s'hi ha instal·lat el bany del dormitori contigu.