Show More
Casa al c. Tapis de Figueres.

Reconversió de paller i corts en habitatge.