Show More
Hotel Rambla 1.

Hotel a la Rambla de Figueres, format per la unió de dos edificis protegits pel Pla especial de protecció.