Pla especial Palafrugell.

Pla especial de l'àmbit cautelar del centre històric de Palafrugell.