PP Port de la Vall.

Pla parcial Port de la Vall al Port de la Selva: Restauració del camí històric per a la circulació segregada de vianants.