PGOU Torrelles de Llobregat.
PGOU Torrelles de Llobregat.
NNSS de Siurana d'Empordà.
NNSS de Siurana d'Empordà.

Regulació del sòl no urbanitzable.

NNSS de Siurana d'Empordà.
NNSS de Siurana d'Empordà.

Regulació del sòl urbà.

MP Ventalló.
MP Ventalló.

Diverses modificacions puntuals de les Normes subsidiàries de Ventalló.

PP Port de la Vall.
PP Port de la Vall.

Pla parcial Port de la Vall al Port de la Selva: Restauració del camí històric per a la circulació segregada de vianants.

PMU Vilatenim.
PMU Vilatenim.

Pla de millora urbana del nucli històric de Vilatenim. Figueres.

la Vall d'en Bas.
la Vall d'en Bas.

Ordenança de façanes.

Pla especial Palafrugell.
Pla especial Palafrugell.

Pla especial de l'àmbit cautelar del centre històric de Palafrugell.

PE Palafrugell
PE Palafrugell

Pla especial de l'àmbit cautelar del centre històric de Palafrugell. Estudi d'una de les illes.