Torrelles de Llobregat.

Urbanització dels carrers del centre històric de Torrelles de Llobregat.