Carrer del Tro.jpg

Projecte de pavimentació del nucli històric de Vilatenim. Figueres.