PLANS ESPECIALS DE PATRIMONI

PEP del BCIN del Mallol.jpg

Plànol amb el conjunt d'elements d'interès paisatgístic.