PLANS ESPECIALS DE PATRIMONI

PEP del BCIN del Mallol.jpg

Plànol d'ordenació urbanística i nivells de protección, i front normatiu.