PLANS ESPECIALS DE PATRIMONI

PEP del BCIN Hostalets d'en Bas.jpg

Estudi de les principals solucions constructives.