top of page

.         TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL                                                 

 

L'any 1982 obtinc el títol d'Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ETSAB.

Al llarg d'aquests anys sovint he col·laborat amb companys experts en diferents matèries: Jose González Baschwitz, planejament: www.tallerat.com; Anna Albó i Riera, patrimoni; Clara Galiano i Baldomà, arquitectura i urbanisme, etc..

 

També en el dia a dia he comptat amb la col·laboració d’altres professionals: Jaume Pagès i Juli Enciso, aparelladors; Proatec, enginyeria d’instal·lacions; Blázquez-Guanter càlcul d’estructures, etc..

 

Actualment formo part de l'Associació GRETA (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica) com a vocal. El meu interès per la preservació del patrimoni urbanístic i arquitectònic em va portar, juntament amb altres companys, a fundar el Col·lectiu Patrimoni, del que neix Greta: www.projectegreta.cat.

 

Sóc membre de la Ponència tècnica i de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafrugell com a arquitecta especialitzada en Patrimoni, juntament amb Anna Albó.

 

 

 

  URBANISME I PLANEJAMENT

 

2021     Elaboració de les fitxes del Catàleg de Béns del Front marítim del Port de la Selva, per encàrrec de Jordi Font Bel, arquitecte redactor de les Mp del                   POUM.

             Redacció del Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi de Sallent. Contracte de                   servei de la Diputació de Barcelona.

             Vocal del Patronat Ciutat Antiga de Vic.

2020     Redacció del Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi de Calldetenes. Contracte                 de servei de la Diputació de Barcelona.

2019     Revisió del Catàleg de Masies del municipi de Palafrugell.

2018      Redacció del Catàleg de béns i del Catàleg de Masies de Vilafant, per encàrrec del redactor del POUM José Gonzalez Baschwitz.

2017      Expedients de declaració de BCIN-Monument històric de de l’Hospici d’Olot i de l’Església de Sant Esteve de Guils, Departament de Cultura de                          la Generalitat de Catalunya.

 

             Pla especial de patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei (PEPHA) i Modificacions puntuals d’adequació del PGM al PEPHA (42 Mp).

             Membre de la Ponència tècnica i de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Molins de Rei.

 

2016      Modificacions puntuals del POUM de La Vall d’en Bas.

 

             Modificació puntual núm. 24 de les NNSS de Castellfollit de la Roca (inclou 7 modificacions) per la seva adequació al Pla especial de patrimoni.

 

             Membre de la Ponència tècnica i de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Palafrugell, que es convoca mensualment des de l’any 2008.

 

2015      Pla especial de patrimoni del Barri Vell de Castellfollit de la Roca, que inclou el BCIN format pel Castell i restes de les muralles, encarregat pel                         Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

 

2014      Pla especial de protecció dels àmbits declarats BCIN dels nuclis dels Hostalets i del Mallol del municipi de la Vall d’en Bas, encarregats pel                               Consistori Municipal.

 

2013      Pla especial de patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei, encarregat per Decret d’Alcaldia, resultat de concurs per procediment                                 negociat.

 

2012      Catàleg de Béns protegits de Sant Hilari Sacalm, encarregat pel Consistori municipal.

 

  Modificacions puntuals del POUM de La Vall d’en Bas, fins a un total de 119, de les quals 74 corresponen al Catàleg de Masies. Encarregades             pel Consistori Municipal.

 

2010      Modificacions puntuals del Catàleg de Masies de Sant Llorenç de la Muga, encarregades per un particular d’acord amb el Consistori Municipal.

 

             Ordenança municipal de façanes de La Vall d’en Bas, encarregat pel Consistori Municipal.

 

             Modificacions puntuals de les NNSS de Castellfollit de la Roca, núms. 20, 21 i 22, encarregades pel Departament de Política Territorial i Obres                           Públiques de la Generalitat.

 

2009      Pla Especial de l’Eixampla de Palafrugell, en col·laboració amb Anna Albó, Arquitecta, encarregat pel Consistori Municipal.

 

 

2008     Elaboració d’Informes per a la Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona. A                       partir de l’anàlisi d’un total de 40 documents de planejament: 19 documents de Modificació puntual (3 corresponents al PGM i 2 a elements                               inclosos en Catàlegs de Béns), 10 Plans especials (2 corresponents a Catàlegs de Masies i 4 a conjunts o elements inclosos en Catàlegs de Béns), 2                       Plans de millora urbana, 5 Plans parcials urbanístics, 1 projecte d’urbanització i 3 POUM.

 

             Pla Parcial Urbanístic El Port de la Vall SUD 13, al Port de la Selva, en col·laboració amb José G. Baschwitz.

 

             Dictamen del Nucli Antic de Castellfollit de la Roca, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

 

             Modificacions puntuals de les NNSS de Ventalló amb la finalitat de preservar la identitat dels nuclis tradicionals d’aquest municipi,                                           encarregades pel Consistori.

 

2007      Elaboració d’Informes d’Habitatge pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya. A partir                         de l’anàlisi d’un total de 19 documents de planejament: 4 Modificacions puntuals, 2 Avanç de POUM, 11 POUM i 2 Plans parcials.

 

              Al·legacions al POUM de Roses, per encàrrec de la Plataforma “Salvem l’Empordà”.

 

              Pre-catàleg de Patrimoni i Modificació puntual del PGOU de Sant Hilari Sacalm en relació a la protecció dels béns d’interès històric-                                          arquitectònic, encarregat pel Consistori Municipal.

 

2006      Modificació puntual del PGOU de Figueres.

 

              Estudi d’impacte paisatgístic de la reconversió dels estables del Mas d’en Baltre en dos habitatges, al camí antic de Roses, del municipi de                                 Cadaqués.

 

              Proposta alternativa i al·legacions al Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM) de Castelló d’Empúries per encàrrec del grup municipal                           d’ERC.

 

              Seguiment i al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, per encàrrec de la Plataforma “Salvem l’Empordà”.

 

2004      Pla de Millora urbana del nucli històric de Vilatenim,  municipi de Figueres.

2005     

 

2003      Modificacions puntuals del PGOU de Figueres.

 

2002      Pla Especial de protecció i d’intervenció en el patrimoni històric de Palafrugell,

2006      en col·laboració amb Anna Albó, Arquitecta.

 

2001      Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Figueres, per a la façana de la Ronda M. Cinto Verdaguer núm. 2.

 

              Catàleg de Patrimoni del municipi de Felanitx a Mallorca, col·laboració amb José G. Baschwitz.

 

2000     Pla Especial del Front Marítim del Nucli històric de Cadaqués, dins l’àmbit del BCIN del nucli

2002      històric de Cadaqués encarregat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

               

1999      Avaluació de l'Impacte Ambiental per una nau-magatzem intel·ligent de 18 m d'altura a Sant Hilari Sacalm (Girona).

 

1998      Modificacions puntuals a les Normes Subsidiàries de Vilajuïga, encarregades pel Consistori Municipal, en col·laboració amb José G. Baschwitz.

 

1997      Pla Especial del Raval Torrelletes del municipi de Torrelles de Llobregat, encarregat pel Consistori Municipal en col·laboració amb José G.                                Baschwitz.

               

             Treballs previs a la revisió de Normes Subsidiàries de Vilajuïga (Girona), encarregats pel Consistori Municipal, en col·laboració amb José G.                               Baschwitz.              

               

             Arquitecte Municipal del municipi de Siurana d'Empordà, fins l’abril del 2001.

 

1996     Normes Subsidiàries de Siurana d'Empordà (Girona), encarregades per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en                               col·laboració amb José G. Baschwitz.

 

             Normes Subsidiàries d'Ultramort (Girona), encarregades per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració                        amb José G. Baschwitz.

 

            Seguiment del Pla Especial de l'Ordal: Assessoria al Consistori de Torrelles de   Llobregat dels treballs portats a terme per la Direcció General                           de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

 

1995     Pla Parcial Sector A de Vilajuïga: Comentaris, Informe previ al Projecte de Compensació i Informe al Projecte d'Urbanització.

 

            Modificacions puntuals a les Normes Subsidiàries de Vilajuïga, encarregades pel Consistori Municipal, en col·laboració amb José G. Baschwitz.

 

             Sector "Can Carreras" de Sant Boi de Llobregat: Comentaris i Recomanacions a tenir en compte des d'una perspectiva ambiental al Programa                            d'Actuació Urbanística.

 

1994     Pla General de Torrelles de Llobregat (Barcelona), encarregat per la Mancomunitat de Municipis. Aprovat definitivament el maig del 1995. En                          col·laboració amb José G. Baschwitz.

 

1986     Normes Subsidiàries de Sant Martí de Tous (Barcelona), encarregades pel Consistori Municipal, col·labora en els treballs de José G. Baschwitz,                         arquitecte.

 

1983     Pla General d'Ordenació de Viladecavalls (Barcelona), col·labora en els treballs dels arquitectes José G. Baschwitz i Lluis Hosta.

            Pla Especial de Rehabilitació de Sistrells (Badalona), col·labora en els treballs dels arquitectes Neus Solé, Daniel Navas i Imma Jansana.

 

 

 

PROJECTES URBANS

2016      Avantprojecte d’aparcament, edifici de serveis i punt d’informació al Paratge de s’Alqueria, encarregat pel Parc Natural del Cap de Creus.

2015      Proposta tècnica per la millora estètica de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses, encarregat pel                  Consistori Municipal de Roses.

 

 

2014      Informe pel condicionament de les escales i voltes del nucli històric de Sant Esteve d’en Bas, al municipi de la Vall d’en Bas.

 

 

2009      Projecte de condicionament de l’entrada del nucli dels Hostalets d’en Bas, al municipi de la Vall d’en Bas.

 

 

2003      Projecte d’urbanització d’obres bàsiques del nucli històric de Vilatenim.

 

 

2006      Projecte d’urbanització del Carrer del Tro, Carrer de la Rectoria, Carreró de Can Marcel i Plaça del Terme de Vilatenim, municipi de Figueres

 

 

2001      Projecte de “Condicionament de la llera pública de la ribera de Siurana d’Empordà,

2002      des de la Font Rovellada fins el Molí d’en Biell”.

              Projecte de Parcel·lació i Dotació de les Xarxes de serveis al veïnat ” El Bosc de Dalt” del nucli de Sant Tomàs a Torroella de Fluvià.

 

 

1999      Projecte d'urbanització de la Plaça de l'Ajuntament i Condicionament per a vianants del marge nord de la ctra. de Baseia del municipi de                          Siurana d'Empordà; encarregat pel Consistori Municipal.

 

 

1997      Projecte de Peatonalització del Centre Històric i Urbanització dels Aparcaments del carrer Sant Pau i del Torrent de Sant Martí del municipi de                Torrelles de Llobregat, encarregat pel Consistori Municipal.

 

 

1996      Projecte d'urbanització de la Plaça Margineda de Vilajuïga; encarregat pel   Consistori Municipal.

 

 

1995      Projecte de condicionament i arbrat dels carrers i places del casc urbà del municipi de Vilajuïga (Girona); encarregat pel Consistori Municipal.

 

1984      Projecte del Parc de la Draga de Banyoles, col·labora en els treballs de Lluís Tobella.

 

 

 

  PONÈNCIES / PUBLICACIONS / ORGANITZACIÓ DE JORNADES / ALTRES

 

2018      Ponència: Urbanisme i Patrimoni, impartida a la “Jornada d’eines per a la lectura del patrimoni arquitectònic” organitzada per l’Escola Sert.

2016      Manual “Tècniques constructives ARQUITECTURA TRADICIONAL”, editat per GRETA, assessorament de l’edició; redacció del capítol                                “Entorn i volums”, juntament amb l’arquitecte Santi Llagostera i Güell.

 

2015      Ponència: L’arquitectura tradicional en el planejament urbanístic, impartida al “XXXVIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la                                    Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Arquitectura Tradicional: Essència o forma.”, organitzat per AADIPA.

             https://www.youtube.com/watch?v=cnYg8xKDVF0&feature=youtu.be

 

             Potencials i límits dels Catàlegs de Masies, pòster presentat al Ir Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural català.

 

             Ponència: Arquitectura i paisatge vitivinícola de l’Empordà, impartida dins la Jornada “El paisatge vitivinícola de l’Empordà com a patrimoni”,              organitzada pel Consell Regulador de la D.O. Empordà.

 

             Visita i guiatge als nuclis de Sant Esteve d’en Bas, del Mallol i dels Hostalets d’en Bas, amb la presentació als assistents dels treballs realitzats                en aquests nuclis, dins el cicle de visites tècniques relacionades amb el XXXVIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el                        Patrimoni Arquitectònic. ARQUITECTURA TRADICIONAL: essència o forma, organitzades per AADIPA.

 

2012      Dins el CURS ARQUITECTES MUNICIPALS DE PETITS I MITJANS MUNICIPIS impartit per l’Escola Sert a la Demarcació de Girona del COAC , el                Juny de 2012, imparteix la classe:  Formulació i tramitació de figures de planejament urbanístic més usuals als ens locals.

 

2011      Presentació a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Girona, als membres d’aquesta Demarcació, del Projecte GRETA (Grup d’Estudi i Protecció de la                Tradició arquitectònica).

 

            Membre del Consell Rector de GRETA, constituït pel  Col·lectiu Patrimoni i l’agrupació AADIPA del Col·legi d’Arquitectes. Forma part de l’equip                 de treball, juntament amb l’arquitecte Josep M. Fortià, per marcar les pautes i dirigir els treballs de l’Oficina d’assessorament i diagnosi de                         l’arquitectura tradicional, amb seu a la Demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Girona.

 

            Membre vocal de l’Associació Col·lectiu Patrimoni, que té per finalitat fomentar el coneixement pel patrimoni arquitectònic històric, promoure               les bones intervencions, difondre’n el valor cultural i el seu potencial econòmic, i com actiu d’identitat i cohesió social.

 

            Imparteix la Jornada: El patrimoni arquitectònic tradicional als alumnes d’últim curs de l’Escola d’arquitectura de la Universitat de Girona dins             les classes impartides pel professor Ramon Ripoll i Masferrer.

 

2010    Elaboració del Decàleg de Bones Pràctiques | Criteris d’intervenció en l’arquitectura històrica i tradicional, com a membre del Col·lectiu                             Patrimoni (www.cpatrimoni.cat).

 

2006    Ponència: La intervenció en l’edificació dels nuclis històrics, impartida a la Delegació de l’Alt Empordà del COAC.

 

             Membre de la organització de la “III Fira del Paisatge de Catalunya” celebrada a Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera. Acte inaugural: taula rodona                 “El Pla Director de la Serra de Rodes, una eina important al servei de la gent i del paisatge” amb Amador Ferrer (redactor del Pla), Alfred                             Fernández de la Reguera (arquitecte), Montse Pascual (portaveu de “Salvem l’Empordà”), Narcís Poch (responsable de política territorial de                         Unió de Pagesos), moderada per Narcís Genís (president del Col·legi de Periodistes de Girona).

 

2005     Publicació en el monogràfic “Elements de debat territorial: Bones pràctiques d’incorporació del paisatge en el planejament urbanístic de                          Catalunya”, editat per l’Àrea de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de la sinopsi dels objectius paisatgístics de la Revisió del PGOU de                    Torrelles de Llobregat.

 

             Membre de la organització de la “II Fira del Paisatge de Catalunya” celebrada a Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera. Acte inaugural “Paisatges”                       amb Josep Mª Espinàs (escriptor), Biel Jové (delegat de Medi Ambient a Girona), Joan Caball (coordinador gral. d’Unió de Pagesos) i Joan Nogué                   (director Observatori Català del Paisatge).

 

2004    Publicació en el monogràfic “Perspectives Territorials”, editat pel Departament de PTOP de la Generalitat, de “El Pla Especial del Front Marítim                 del conjunt històric de Cadaqués”.

 

            Membre de la organització de la “I Fira del Paisatge de Catalunya” celebrada a Palau-saverdera amb la finalitat d’evidenciar la importància de la               preservació del paisatge. Taula de debat inaugural amb Oriol Nel·lo, Pep Riera, Jordi Sargatal, etc. i diferents taules rodones a l’entorn de                             l’urbanisme i el paisatge: “Urbanisme i paisatge a l’Empordà”, etc.

 

2003    Ponència “el Pla especial de la façana marítima de Cadaqués” dins la jornada “El Conveni Europeu del Paisatge a Catalunya”, organitzada pel                     Departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya.

 

            Realitza la conferència al Centre cívic del municipi de Palau-saverdera, convocada per l’AVV, titulada “El Model urbanístic de Palau”.

 

            Membre de la organització de la “Trobada d’entitats i plataformes en defensa del territori dels països catalans”, celebrada a Figueres, per tractar               de les agressions urbanístiques que pateix el territori a causa de la manca de planificació i de la permissivitat en l’incompliment de les                                 normatives.

 

2002   

Ponent en la jornada “Seminari sobre la incorporació del paisatge en els planejaments urbanístics de Catalunya. Anàlisi de bones pràctiques”,       sobre els objectius paisatgístics del PGOU de Torrelles de Llobregat, organitzada per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i Grup de Treball del Paisatge.

 

Publicació en el Diari de Girona de l’article d’opinió “Per un creixement respectuós amb el territori”.

 

Inicia les col·laboracions sobre qüestions urbanístiques a la revista “Saverdera XXI” de l’AVV del municipi de Palau-saverdera.

 

Participa en la organització de les jornades “25 anys d’urbanisme democràtic. Cap a un creixement sostenible?”, organitzades per “Salvem l’Empordà”.

 

 

 

 

EDIFICACIÓ

 

Al llarg de tots aquests anys ha desenvolupat un ampli i diversificat treball en el camp de l’edificació en diferents localitzacions de Catalunya, en especial a la província de Girona:

 

INTERVENCIÓ EN EDIFICIS D’ARQUITECTURA TRADICIONAL, restauració, reforma, rehabilitació i/o ampliació: 64 habitatges (en sòl urbà).

RESTAURACIÓ DE MASOS: 9 edificis

HABITATGES, obra nova: 109 habitatges en diverses tipologies: aïllat, aparellat, plurifamiliar, etc.

ÚS RESIDENCIAL, reconversió/obra nova (hotels, residències-cases de pagès, cases de colònies, etc.): 11

ESTUDI PER ARTISTA PINTOR, reconversió d’edifici històric: 1

NAUS INDUSTRIALS: 4

MUSEUS, SALES POLIVALENTS, reconversió d’edificis històrics: 3

COMERÇOS, RESTAURANTS-BARS: 11

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ

 

           Últims treballs de restauració, reforma, obra nova:

2018      Restauració façana i cobertes a l’Armentera, amb adequació d’obertures i revestiments a base d’estucs clàssics de calç; inclusió d’aïllaments, etc.

             Reconversió d’àtic en habitatge al c.Primfilat de Figueres, amb dotació d’instal·lació fotovoltaica per producció d’energia elèctrica en règim                       d’autoconsum.

 

2017      Consolidació de cobertes i condicionament del Mas de Cal Ferrer, al Veïnat de la Vileta de Cartellà, Sant Gregori.

 

2018      Habitatge entre mitgeres al c. d’Amunt de Les Escaules, projectat en clau de salut i sostenibilitat ambiental.

 

2017      Habitatge unifamiliar aïllat al PP Camí dels Apòstols de Lladó, projectat en clau de salut i sostenibilitat ambiental.

             Gîte a Argelers-sur-mer, en col·laboració amb J. G. Baschwitz, dissenyada d’acord amb els principis de l’arquitectura bioclimàtica.

  Formació, altres cursos:

 

2016      Curs de mestratge en construcció tradicional, organitzat pel projecte GRETA juntament amb la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona 2014      (UEC), mòdul 1: la Pedra; mòdul 2: la Calç; mòdul 3: Ceràmica i Terra.

 

2013      Curs de construcció amb fusta, impartit per l’Institut català de la fusta INCAFUST a la UIC.

 

2012      Curs de càlcul d’estructures, ALTRA-PLUS.

 

2010      Patologies estructurals, mòdul 2 del postgrau Rehabilitació d’edificis d’habitatge, impartit per l’Escola Sert.

             Els arquitectes municipals i l’aplicació del CTE en obres d’edificis existents. Jornada organitzada per la Diputació de Barcelona.

 

2009      L’ús de materials tradicionals: la Calç. Jornada Escola Sert.

              Els inventaris i els catàlegs en la gestió del patrimoni arquitectònic municipal. Jornada organitzada per la Diputació de Barcelona.

 

2008      Avaluació ambiental de Plans i Programes. Jornada organitzada per la OTAA de Medi Ambient de Barcelona.

              Plans Territorials i Plans Directors. Jornada organitzada per la OTAA de Medi Ambient de Barcelona.

              El Patrimoni natural a l’avaluació de plans i programes. Jornada organitzada per la OTAA de Medi Ambient de Barcelona.

              El sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic. Jornada organitzada per la OTAA de Medi Ambient de Barcelona.

              Assistència al Congrés mundial de la Natura de la UICN.

              Nou reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE 2007. Jornada Escola Sert.

 

2007      Jornada Escola Sert. Noves tecnologies aplicades a l’estalvi energètic d’edificis i habitatges.

 

2006      Jornada TAV organitzada per l’Ajuntament de Figueres.

              Jornades Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) organitzades pel COAC a l’Hotel Melià Golf de Caldes de Malavella.

              Jornada L’Avaluació Ambiental en el Planejament urbanístic organitzada pel Departament de MA de la Generalitat, el CILMA i la Diputació de                   Girona.

              Curs a distància Arquitectura Bioclimática y Energía Solar Pasiva de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

              Jornada Reglament de la Llei d’urbanisme, organitzat per la Delegació de Girona del Col·legi d’Arquitectes.

 

2005     Jornada Escola Sert.. Tecnologia i sostenibilitat.

             Jornada-debat organitzada pel Departament de PTOP Els Plans Directors urbanístics al Petit Palau (Palau de la Música).

 

2004     Assisteix al Debat Costa Brava i elabora juntament amb Marta Ball·llosera i Anna Albó la ponència de “Salvem l’Empordà”.

             Assisteix a la presentació del Pla Director territorial de l’Empordà a Palafrugell.

 

2003      Participa en les jornades de Debat per l’elaboració de l’Agenda 21 de Figueres.

              Assisteix a la Trobada d’entitats i plataformes en defensa del territori dels països catalans, celebrada a Figueres.

              Assisteix al IV Congrés de Ciència del Paisatge celebrat a Castelló d’Empúries.

 

2002     Curs AUTOCAD 2000i. NIVELL II. Gestió de la informació Gràfica. Escola Sert.

             Seminari sobre la incorporació del paisatge en els planejaments urbanístics de Catalunya. Anàlisi de bones pràctiques, organitzada per la                          Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i Grup de Treball del Paisatge.

             Jornades 25 anys d’urbanisme democràtic. Cap a un creixement sostenible?, organitzades per “Salvem l’Empordà”.

             Jornades sobre Infraestructures i Planificació territorial a l’Alt Empordà, organitzades per la Delegació de Girona del Col·legi d’Arquitectes.

 

2001      Jornades Connexions ecològiques i paisatgístiques com a eina bàsica en la gestió del territori al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

              Jornada Connectivitat ecològica i paisatgística en el Planejament urbanístic, impartida a Olot.

 

2000     Curs Xarxes de telecomunicacions i elèctriques impartit a la Demarcació de Girona del COAC.

              Curs Càlcul bàsic d’estructures unidireccionals impartit a la Demarcació de Girona del COAC.

 

1999      Jornades catalanes d'il·luminació impartides a la Demarcació de Girona del COAC.

             Jornada Taulers contraxapats especials impartida a la Demarcació de Girona del COAC.

 

1997      Curs d'Internet impartit a la Demarcació de Girona del COAC.

 

1996      Curs Integració dels objectius mediambientals al planejament urbanístic.

              Jornades L'Arquitecte municipal als petits municipis.

              Jornades Els Plans Generals a les ciutats mitjanes, als anys 90.

              Primeres Jornades Construcció i Desenvolupament Sostenible, organitzades pel Col·legi d'Aparelladors de Barcelona.

              XIX Congrés de la Unió Internacional d’Arquitectes UIA Barcelona 96

 

1994      Jornades de Geografia i Urbanisme organitzades per la Demarcació de Girona del COAC juntament amb la Universitat de Girona.

 

1992      Curs de Formigó armat impartit a la Demarcació de Girona del COAC.

 

1990      XIIIè Curset sobre la Intervenció en el patrimoni arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del COAC.

 

1983      Curs Tècniques de rehabilitació i restauració d'edificis, organitzat per la Comissió de Tecnologia de la Demarcació de Barcelona del COAC.

 

bottom of page